گرگان نامه
164

تا انتخابات(3)

اینکه بگوییم کارهای بزرگ در این شهر انجام نشده شاید از آن حرفهایی باشد که جز افراد کوچک و خودبرتر بین آن را نزنند.. افرادی که تصورشان این است که آنها از نوادری بوده‌اند که زمین انتظار ظهورشان را می‌کشیده است!!

اما چرا این جملات را در ابتدای این پست گذاشتم دلیل داشت و اول اینکه باید گفت کارهای خوبی در هر دوره انجام شده و باید کوشید تا در هر دوره با تعیین مسیر و حرکت و انتخاب بهترین گزینه‌های موجود این کارهای بزرگ را بیشتر از پیش کرد؛ چراکه با هرگونه کوتاهی امروز ما ممکن است خسارتی بزرگ نصیب شهر و میهن ما شود.

این روزها صحبت از کاندیداهای مختلفی در شهر شنیده می‌شود که طبیعتا هر کدام به قشر یا طبقه‌ای تعلق دارند؛ گروهی از مهندسین، گروهی از متخصصین عرصه مدیریت، گروهی از فرهنگیان و ورزشکاران و پزشکان و کارگران و صنعتگران و … که هر کدام درشورای شهر می‌توانند منشاء خدماتی باشند چراکه شهر و شهرداری و در راس آن شورای شهر که بعنوان پارلمان محلی وظیفه تصمیم‌گیری نسبت به هزینه‌کرد بودجه و پول شهر دارد به تخصصهای مختلف نیازمند است. تخصصهایی که با ورود جمعی از آنها به تناسب نیازهای شهری شاهد تصمیم‌گیری بهتر راجع به ادامه مطلب

Source: از کرانه های خلیج گرگان…

پاسخ دهید

RSS آخرین اخبار

گزارش تصویری